Werkplekonderzoek – Is er sprake van langdurig achtereen in dezelfde houding werken? Repeterende bewegingen? Hoge werkdruk? Werkgerelateerde lichamelijke klachten? Misschien zelfs dreigend verzuim? Wilt u weten wat de risico’s van beeldschermwerk zijn?

Met een werkplekonderzoek worden de aanwezige gezondheidsrisico’s op de werkplek geïnventariseerd. Het onderzoek bestaat uit observaties van werkhoudingen en werkhandelingen en gerichte vragen over de duur van het werk, de afwisseling van taken, tijd voor herstel, hoeveelheid werk en de urgentie ervan. Uiteraard wordt ook bekeken of de werkplek voldoet aan de Arbowet. Zo nodig wordt de werkplek direct aangepast. De rapportage van dit onderzoek bevat concrete adviezen of voorstellen om de werkplek te optimaliseren en te evalueren.

Een goede inrichting van de werkplek zorgt voor een ontspannen manier van werken. Dit leidt tot bewustwording van gezondheidsrisico’s, vermindering van ziekteverzuim, verhoging van de productiviteit en meer plezier in het werk.


concept ontwerp februari 2013
© www.mijn-eigen-website.nl (design)