Dossieronderzoek – Heeft u te maken met een moeizaam of langdurig verzuimtraject? Is onduidelijk waarom het herstelproces stagneert? Weet u niet meer wat u nog kan doen om partijen in beweging te krijgen?

Met een dossierscan wordt een verzuimdossier in korte tijd doorgespit en beoordeeld op kansen en bedreigingen ten aanzien van terugkeer naar de arbeidsmarkt. U krijgt inzicht in de volledigheid van het dossier, de doelmatigheid van de ingezette acties, advies over aanvullende acties en een overzicht van financiële kansen en risico’s.

Met de resultaten van de dossierscan krijgt u weer grip op het proces.


concept ontwerp februari 2013
© www.mijn-eigen-website.nl (design)