AD-factor, de arbeidsdeskundige dienstverlener die uw succes centraal stelt


Als werkgever en ondernemer wil je je primair bezighouden met je core-business. Dan vergeet je soms dat mensen het belangrijkste werkkapitaal vormen. En als je hier wel oog voor hebt, dan nog kan je aanvullende ondersteuning nodig hebben wanneer er sprake is van arbeidsverzuim door (langdurige) arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsverzuim betekent dat arbeidspotentieel en talenten onvoldoende benut worden. Daar wordt niemand blij van. Niet de werkgever die te maken heeft met hoge kosten, met een beetje pech worden deze 12 tot 13 jaar doorbelast. Maar ook niet de medewerker die het risico loopt op een fors inkomensverlies en/of baanverlies.

AD-factor biedt haar diensten aan in het speelveld van mens werk inkomen. Wij adviseren over inzetbaarheid van de werkende mens zowel preventief als ten behoeve van een duurzame re-integratie. Ons werk bestaat uit onderzoek, afstemming met andere expertises en belanghebbenden, advies en eventueel bewaking van de vervolgacties.


concept ontwerp februari 2013
© www.mijn-eigen-website.nl (design)