AD-factor, de arbeidsdeskundige dienstverlener die uw succes centraal stelt


Het beroep ‘factor’ stamt uit de tijd van de Rederijkers en is degene die de literaire activiteiten in een Rederijkerskamer leidde. Taken van een factor bestonden in 15e eeuw uit:

  • schrijven van stukken voor verschillende gelegenheden
  • leiden van toneelspelen
  • soms het componeren van muziek

AD-factor biedt vergelijkbare diensten aan in het speelveld van mens – werk – inkomen:

  • opstellen van uiteenlopende onderzoeksrapporten
  • adviseren over en zonodig bewaken van vervolgacties
  • harmonieus samenwerken met diverse expertises en belanghebbenden
concept ontwerp februari 2013
© www.mijn-eigen-website.nl (design)